Takk for i år og vel heim!

Landsskytterstevnet på Evje i 2019 takkar alle som har vore med på å gjere arrangementet til den festen det var. Skytterlag, lag og foreininga, friviljuge, Forsvaret, DFS, skyttarar, publikum og ikkje minst sponsorar. Me ynskjer Elverum lukke til med arrangementet i 2020!

På heimveg
No gjeng sola ned for årets arrangement (Foto: Odd Helge Liestøl)

Resultatservice