Hans Majestet Kongens Garde kjem til opninga!

Fredag 2. august er det offisiell opning av Landsskytterstevnet på Evje. Åpningsseremoni på Evjemoen (oppstillingsplass sør for kino) tek til kl 16:00 med oppvisning av Hans Majestet Kongens Garde og diverse lokale musikktalent. Arrangementet er sjølvsagt ope for alle! Delar av garden vil og ha ei oppvisning i Evje sentrum og ved Evjeheimen mellom kl 14:00 og 15:00.

Hans Majestet Kongens Garde (Foto: Øystein Moi)