VELKOMMEN TIL LANDSSKYTTERSTEVNET 2019

På vegne av hovedkomiteen for Landsskytterstevnet 2019 vil jeg få lov til å ønske alle hjertelig velkommen til årets store skytterbegivenhet på Evje. Dette er det tredje Landsskytterstevnet vi arrangerer. Det første var i 1999, det andre i 2009 og nå i 2019. I 1989 arrangerte vi feltdelen, mens resten av mesterskapet foregikk i Kristiansand. Vi er fire skytterlag som er sammen om mesterskapet. Dette er Evje og Hornnes, Imenes, Vennesla og Greipstad skytterlag. Så stort og omfattende som et Landsskytterstevne har blitt, vil et skytterlag på vår størrelse ikke ha mulighet til å arrangere dette alene. Vi har også denne gangen bestrebet oss på å lage et så kompakt stevne som mulig, til beste for alle (alle arenaer ligger innenfor en radius av ca. 2,5 km). I år, som i 2009, har påmelding til skyttercampen foregått via nettet. Dette har for oss som arrangører vært svært arbeidsbesparende og etter min mening en ordning for fremtiden. Et Landsskytterstevne er et stort arrangement. Vi har holdt på i nesten 4 år med forberedelsene til stevnet og i den forbindelse er det lagt ned tusenvis av dugnadstimer. Vårt håp er at alle dugnadstimene som er nedlagt, skal ende opp med et vellykket stevne, både for familiene, tilskuerne og ikke minst for skytterne, og at alle krav til oss som arrangører er oppfylt. I år gleder vi oss til åpningsseremonien. Vi har vært så heldige at vi har får besøk av HM Kongens Garde sin drilltropp. Kl 16 fredag den 2. august braker det løs i søndre del av skyttercampen med musikk og drill. Riktig noe å glede seg til. Med håp om et mesterskap med mest mulig like forhold for alle, ønskes dere hjertelig velkommen til Evje og Hornnes kommune og Landsskytterstevnet 2019. Måtte de beste vinne. Leif Fjerdingstad Leder Hovedkomiteen LS 2019

Leder i Hovedkomiteen 2019 – Leif Fjerdingstad