Informasjon om gjennomføring

Skyttere er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med denne informasjon på forhånd, da den ikke blir lest opp eller gjennomgått før eller underveis i feltløypa.
  • Opprop 100m og 200m er rett bak standplassene for banene.
  • Det blir gjennomført våpen- og utstyrskontroll i tilknyting til opprop.

Følgende rutiner gjelder ved baneskyting:

 1. Registrering ved hvert skyteområde foregår ved bruk av Skytter-ID kort. Skjermen på oppropsboden viser lagsnummer og oppropstid. Møt umiddelbart til registrering når ditt lag skal inn.
 2. Etter registrering skal skytterne sitte på nummerert ventebenk iht. skivefordeling.
 3. På kommando kalles skytterne fram på standplass. Når alle er på plass gis 2 minutter til klargjøring og lading.
 4. Det blir benyttet vanlig ILD – kommando.
 5. Anvisning foregår på skjerm på standplass.
 6. Skudd det er feil med kan erstattes innenfor skytetiden. Skudd med feil skal forevises standplasskontrollør etter at serien er skutt.
 7. Våpenet skal under forflytting bæres med munningen opp. Sluttstykket skal vere tatt ut eller vere i bakre stilling. Vær særlig påpasselig med våpenhåndteringen på standplass, da det her er relativt trangt.
 8. Skyttere på 100 m som benytter enkeltskuddsvåpen må melde dette til kontrollør på hver standplass. Skytetiden økes for denne type våpen med ett minutt pr. serie (gjelder ikke prøveskudd).
 9. Grafiske skytekort finner du på 2019.landsskytterstevnet.no eller du kan finne det igjen i DFS appen.