Evje og Hornnes kommune ligger i innfallsporten til Setesdal, lengst sør i dalføret, og er i fylkesplanen for Aust-Agder definert som regionsenter for Setesdal. Kommunesenteret Evje er også et handelssenter i Indre Agder. Størstedelen av sysselsettingen i kommunen er innenfor offentlig tjenesteyting, varehandel og landbruk.

Kommunens areal er på 550 km2 og folketallet var pr. 1.1.2018 på 3 625.

 

Historie
Turist i Evje og Hornnes
Ut på tur