Opplegget bestemmes av DFS – Ikke klart ennå.

Militært NM i felt foregår på samme opplegg som grovfelt, men med andre figurer. Utfyllende informasjon kommer så snart den er klar.

 

Timeplan/Gjennomføring

Innledende Hold Skive Tid/Skudd Stilling Avstand Merknad
Skyteområde 1 Minneskyting Kommer Kommer
hold 1 Kommer Kommer
Skyteområde 2 hold 2 Kommer Kommer
hold 3 Kommer Kommer
Skyteområde 3 hold 4 Kommer Kommer
hold 5 Kommer Kommer
Finale Hold Skive Tid/skudd Stilling Avstand Merknad
Skyteområde 1 Kommer Kommer

 

Informasjon om gjennomføring

Skyttere er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med denne informasjon på forhånd da den ikke blir lest opp eller gjennomgått før eller underveis i feltløypa.
 • Opprop felt militært NM er på hovedarena syd for Skytterhuset
 • Det blir gjennomført våpen- og utstyrskontroll i tilknyting til opprop.
 • Det er tre skyteområder for felt militært NM:
  • Hold 1 og minneskyting
  • Hold 2 og 3
  • Hold 4 og 5.
 • Total lengde på feltløypa er ca. 2,2 km lang merka løype. Det er ingen lagfører som følger laget rundt. Skytterne er ansvarlig for å gå samla mellom holdene på egenhånd utan bruk av for mye tid.

 

Følgende rutiner gjelder ved hvert skyteområde:

 1. Registrering ved hvert skyteområde foregår ved bruk av Skytter-ID kort. Skjermen på oppropsboden viser lagsnummer og oppropstid. Møt umiddelbart til registrering når ditt lag skal inn.
 2. Etter registrering skal skytterne sitte på nummerert ventebenk iht. skivefordeling. Foran skytterne er det et oppslag som beskriver, figurtype, skytestilling og skytetid. Denne informasjon blir ikke gjentatt på standplass.
 3. På kommando kalles skytterne fram på standplass. Når alle er på plass gis 2 minutter til klargjøring og lading. Det er to hold på hvert skyteområde.
 4. Utgangsstillingen for alle skytinger er ferdigstilling, våpenet ladet og sikret. På kommando ILD kan sikring oppheves og våpenet tas opp i anleggsstilling. Dette gjelder også for minneskytingen.
 5. Det blir benyttet vanlig ILD – kommando.
 6. Anvisning foregår på skjerm i container. Ingen trekker over til anviserplass før på klarsignal fra standplassleder.
 7. Etter anvisning trekker skytterne over på andre siden av container, der de samme rutiner gjelder for gjennomføring av skytingen.
 8. Ettersom det er live-visning er det ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom skyttere på standplass og publikum/skytterkolleger.
 9. Skudd det er feil med kan erstattes innenfor skytetiden. Dette må forevises standplasskontrollør etter at serien er skutt.
 10. Våpenet skal under forflytting bæres med munningen opp. Sluttstykket skal vere tatt ut eller vere i bakre stilling. Vær særlig påpasselig med våpenhåndteringen ved anviserplasser, da det her er relativt trangt.
 11. Det er ingen muntlig orientering ved skyteområdene, kun oppslag. Les disse grundig på forhånd.