Grovfelt

Viktig informasjon til skytterne om gjennomføring av grovfelt/MIL NM LS 2019 på Evje.

Skyttere er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med denne informasjon på forhånd, da den ikke blir lest opp eller gjennomgått før eller underveis i feltløypa.

 • Opprop grovfelt skjer på på hovedarena syd for skytterhuset.
 • Det gjennomføres våpen- og utstyrskontroll i tilknytning til opprop i nærheten av opprop.
 • Fra opprop til minneskyting og grovfelt hold 1 (skyteområde 1) er det ca 600 m å gå.

Det er beregnet 15 minutt fra avgang oppropstelt til første skyteområde. Deretter følger skytterne oppmerket løype til skyteområde 2 og 3. Fra skyteområde 3 følges merket løype til innledende stang og felthurtigskyting.

 • Total lengde på feltløypa er ca. 2,2 km. Det er ingen lagfører som følger laget rundt. Skyttere er derfor ansvarlig for å gå samlet mellom skyteområdene på egenhånd uten bruk av for mye tid.
 • Det er kiosk ved skyteområde underveis.
 • Det er toalett ved oppropstelt og i nærheten av hver standplass.
 • Følgende rutiner gjelder ved hvert skyteområde
  1. Registrering ved hvert skyteområde foregår ved bruk av Skytter-ID kort. Skjermen på oppropsboden viser lagsnummer og oppropstid. Møt umiddelbart til registrering når ditt lag skal inn. Det er totalt 5 skyteområder i grovfelt, inkl. stang- og felthurtigskytingen.
  2. Etter registrering skal skytterne sitte på nummerert ventebenk ihht. skivefordeling. Foran skytterne er det et oppslag som beskriver figurtype, skytestilling og skytetid. Denne informasjon blir ikke gjentatt på standplass.
  3. På kommando kalles skytterne fram på standplass. Når alle er på plass gis 2 minutter til klargjøring og lading. Det er to hold på hvert skyteområde.
  4. Utgangsstillingen for alle skytinger er ferdigstilling, våpenet ladet og sikret. På kommando ILD kan sikring oppheves og våpenet tas opp i anleggsstilling. Dette gjelder også for minneskytingen.
  5. Det blir benyttet vanlig ILD – kommando.
  6. Anvisning foregår på skjerm i container. Ingen trekker over til anviserplass før på kommando fra standplassleder.
  7. Etter anvisning trekker skytterne over på andre siden av container der de samme rutiner gjelder for gjennomføring av skytingen.
  8. Ettersom det er live-visning er det ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom skyttere på standplass og publikum/skytterkolleger.
  9. Skudd det er feil med kan erstattes innenfor skytetiden. Dette må forevises standplasskontrollør etter at serien er skutt.
  10. Det er ingen muntlig orientering når dere kommer til skyteområdene, kun oppslag. Les programmet grundig på forhånd. Rutinene på stangskytingen følger det samme mønster som i grovfelt, mens det i felthurtig er to og to skyttere som skyter samtidig.

Våpenet skal under forflytting bæres med munningen opp. Sluttstykket skal være tatt ut eller være i bakre stilling.

Skyttere som ikke følger standplasskontrollørens pålegg blir bortvist.

Vær særlig påpasselig med våpenhåndteringen ved anviserplasser, da det her er relativt trangt.