Viktig informasjon til skytterne om gjennomføring av finfelt LS 2019 Evje

Skyttere er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med denne informasjon på forhånd, da den ikke blir lest opp eller gjennomgått før eller underveis i feltløypa.

 • Opprop finfelt er på ute ved innkjøring til Evjemoen Skytefelt (nær camping)
 • Det gjennomføres våpen- og utstyrskontroll i tilknytning til opprop.
 • Fra opprop til første skyteområde går skytterne ca. 50 m
 • Total lengde på feltløypa er ca. 2 km fram og tilbake. Følg merka løype. Det er ingen lagfører som følger laget rundt. Skyttere er derfor ansvarlig for å gå samlet mellom skyteområdene på egenhånd uten bruk av for mye tid.
 • Det er toaletter i finfeltområdet.
 • Følgende rutiner gjelder ved hvert skyteområde:
  1. Registrering ved hvert skyteområde foregår ved bruk av Skytter-ID kort. Skjermen på oppropsboden viser lagsnummer og oppropstid. Møt umiddelbart til registrering når ditt lag skal inn. Det er totalt 3 skyteområder i finfelt.
  2. Etter registrering skal skytterne sitte på nummerert ventebenk ihht. skivefordeling. Foran skytterne er det et oppslag som beskriver, figurtype, skytestilling og skytetid. Denne informasjon blir ikke gjentatt på standplass.
  3. På kommando kalles skytterne fram på standplass. Når alle er på plass gis 2 minutter til klargjøring og lading. Det er to hold på hvert skyteområde, og det skytes på venstre skivegruppe først.
  4. Utgangsstillingen for alle skytinger er ferdigstilling, våpenet ladet og sikret. På kommando ILD kan sikring oppheves og våpenet tas opp i anleggsstilling. Dette gjelder også for minneskytingen.
  5. Det blir benyttet vanlig ILD – kommando.
  6. Anvisning foregår på skjerm i container. Ingen trekker over til anviserplass før på kommando fra standplassleder.
  7. Etter anvisning trekker skytterne over på andre siden av container, der de samme rutiner gjelder for gjennomføring av skytingen.
  8. Ettersom det er live-visning er det ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom skyttere på standplass og publikum/skytterkolleger.
  9. Skudd det er feil med kan erstattes innenfor skytetiden. Dette må forevises standplasskontrollør etter at serien er skutt.
  10. Det er ingen muntlig orientering ved skyteområdene, kun oppslag. Les disse grundig på forhånd.
  11. Skyttere som benytter enkeltskuddsvåpen må melde dette til kontrollør på hver standplass. Skytetiden økes for denne type våpen med ett minutt.

Våpenet skal under forflytting bæres med munningen opp. Sluttstykket skal være tatt ut eller være i bakre stilling.

Skyttere som ikke følger standplasskontrollørens pålegg blir bortvist.

Vær særlig påpasselig med våpenhåndteringen ved anviserplasser, da det her er relativt trangt.