LS2019 tilbyr formidling av private boliger/campingvogner/bobiler under arrangementet via våre nettsider.

Registrering av utleieobjekt

Private utleiere i hele Agder-regionen kan registrere seg og sitt hus (også hytter, campingvogner, bobiler etc.) via et skjema på denne registreringssida.

LS2019 tar en annonseavgift på kr. 300,- som betales med kort under registreringen.

Når du registrerer noe for utleie så må du angi en «Utleiekanal» der du kan velge mellom Privat, Airbnb eller Finn.no.

Dersom boligen er annonsert på Airbnb eller Finn.no så kan du kopiere referansen til annonsen og lime den inn i et eget felt på vårt registreringsskjema, som i dette tilfellet er noe forenklet da mesteparten av informasjonen allerede er lagt inn på den opprinnelige annonsen.
Denne vil bli vist fram når en boligsøker klikker på din bolig i vår liste.

Hvis du velger Privat må du registrere deg og boligen fullt ut. I skjemaet skal du angi pris per natt for stedet, minimum antall netter du vil leie ut og i hvilken periode. Bruk kommentarfeltet om du vil si noe mer om pris eller leieperiode, spesielt om den ikke dekker hele perioden for LS2019 som er 2. – 9. august 2019.

Visning av tilgjengelige boliger

Registrerte boliger vil bli vist i en liste over tilgjengelige boliger på en egen visningsside, se lenke til denne siden nedenfor.

Videre kontakt mellom utleier og leietakere

LS2019 formidler bare kontakt mellom utleiere og potensielle leietakere og har intet ansvar for og ingen befatning med prosessen videre når det gjelder avtaler, leieforhold, betaling osv. Dere bør lage skriftlig kontrakt mellom leietager og utleier som dekker perioden og evt. skader eller uforutsette hendelser.

Varsling om utleid bolig eller andre endringer

Når boligen er utleid og ikke lenger er tilgjengelig så MÅ utleier varsle LS2019 via telefon (901 08 065) eller e-post ([email protected]) slik at boligen kan fjernes fra lista og unødvendig irritasjon unngås for alle parter. Ta kontakt dersom du vil endre noe i din annonse etter at den er lagt ut. Utleier har ikke mulighet til å gjøre endringer sjøl i ettertid.

Lenker

Lenke til Registreringsside
Lenke til Visningsside
Lenke til Alle utleieobjekter på tabellform