V E L K O M M E N   T I L   L S – C A M P E N   2019  P Å   E V J E.

LS-campen på Evje er plassert i gamle Evjemoen leir, og har ca.1150 plasser.

Campen er delt opp i fire felt: A,B,C,D og E

Felt A: Dette feltet ligger litt for seg selv på den andre siden av veien for Evjemoen, og er beregnet til teltplasser uten strøm. Flatt, fint område med gress. Kort vei til badeplassen i elva. Her er antall plasser nesten ubegrenset. Prisen er kr. 925,- pr. plass.

Felt B, C, D, E: Her er plassene tilmålt campingvogner og bobiler, og har et mål på 9m. bredde og 8m. lengde. Det vil si at vogna kan være maks 6m. bredde inkl. fortelt. Alle plasser leies her med strøm, og koster kr. 2500,- pr. plass.

Booking: For å booke plass i campen, går du inn i kartet og velger hvilkene plasser du ønsker. Når du klikker på ønsket plass, blir denne øyeblikkelig reservert til deg. For å fjerne reservasjonen er det bare å klikke på den en gang til.  Allerede opptatte plasser er merket røde. Reserverte plasser er merket gule. Når du har bestemt deg for hvilken plass du vil ha,  trykker du ”gå til bestilling”. Du vil da motta faktura på mail med en ukes betalingsfrist. Din plass vil være reservert for deg til betalingsfristen utløper. Ved manglende innbetaling vil plassen åpnes opp for andre igjen.

Lenke for booking: Campen er nå stenkt for booking. 

Ved problemer eller spørsmål/booking : kontakt oss på [email protected]

Åpning av campen: 30.juli kl.12.00. Det blir mulig å sjekke inn i campen etter kl.12.00 tirsdag 30.juli. Hvis du har notert deg nummeret på plassen din før du kommer, vil innsjekkingen gå raskt og greit. Eventuelt nummerne som laget ditt har, hvis ikke enkeltplassene er fordelt.

Ved ankomst vil det bli utdelt skriv med informasjonen for campen. 

Skytterstyret har tatt følgende avgjørelse om avgift:

Campingavgiften på Landsskytterstevnet i 2019 settes til 2500 kroner for campingvogn/bobil inkludert strøm og kroner 925 kroner for telt uten strøm. Alle priser inkl. mva.

Skyttercampen er plassert i gamle Evjemoen militærleir, og vi har ca.1200 plasser + teltleir like over veien. Vi har ca. 800 plasser på gress, resten er på grus eller asfalt. Leiren har en flott, flat plassering med gode fasiliteter.Hele leirområdet har tilsammen ca. 80 faste toaletter og tilsvarende antall dusjer spredt utover området. På fotballbanen vil det ikke være lov til å sette bobiler som skal brukes under oppholdet, p.g.a slitasje og skade på banedekket. Egne plasser er satt av like utenfor til dette bruk. Campen ligger i nær avstand til både arenaer og Evje sentrum. Det vil gå kontinuerlig skyttelbuss fra camp til arena med runde innom sentrum på tilbakeveien.

Strøm: Det vil bli beregnet 1000w til hver enhet. Egne elvett-regler vil bli utlevert ved ankomst.

Du finner campen lett, enten du kommer fra sør eller nord på riksvei 9, med avkjørsel rett sør for Evje sentrum. Det vil bli godt skiltet.

 

Handicap toalett

I leiren kan du finne dette på dei her plassene:

Handicap toalett i LS-campen 2019

 

 

Noen avstander….:

Kristiansand dyrepark – Evje : 73 km.

Arendal – Evje : 84 km.

Oslo – Evje : 327 km.

Bergen – Evje : 406 km.

Trondheim – Evje : 813 km.

Stavanger – Evje : 211 km.

Tromsø – Evje : 1985 km