ORDFØRERDUELL LS 2019 – Lørdag 3. august på arena

  • Klargjøring fra kl. 1230, innmarsj første lag kl. 1255.
  • Start skyting første lag klokken 1300, andre lag kl. 1340 – slutt klokken 1420.
  • Premieutdeling
Ordførere på Sørlandet har gjennom vår/sommer hatt hver sin mentor rundt om i de ulike skytterlag. Gjennom mye skytetrening er de forhåpentligvis godt forberedt til denne konkurransen. Selve skytinga vil foregå med kaliber 22 på 100 meters banen. Folk blir anmoda til å møte opp for å heie fram sin favoritt.
Vest-Agder Aust-Agder
Audnedal     Arendal    
Farsund     Birkenes    
Flekkefjord     Bygland    
Hægebostad     Bykle    
Kristiansand     Evje og Hornnes    
Kvinesdal     Froland    
Lindesnes     Gjerstad    
Lyngdal     Grimstad    
Mandal     Iveland    
Marnardal     Lillesand    
Sirdal     Risør    
Songdalen     Tvedestrand    
Søgne     Valle    
Vennesla     Vegårshei    
Åseral     Åmli