Pressetjenesten under LS 2019 vil bli lagt opp etter samme mønster som under tidligere stevner. Arrangøren legger opp til at tilreisende journalister, fotografer og andre mediefolk skal få gode arbeidsforhold under hele oppholdet.

Pressebilder

Ved bruk av bilder krediter med teksten «Bilder:  Landsskytterstevnet 2019 Evje».

Pressesenter
Det etableres et eget pressesenter på hovedarenaen. Her finnes arbeidsbord, trådløst nettverk, strømuttak og skriver, samt speiling av storskjerm fra arenaproduksjonen og resultater fra skytingen. Det serveres vann, kaffe og kaffemat kontinuerlig. Området vil være betjent og åpent fra morgen til kveld hver dag under hele stevnet.
Internett på arenaen
Arrangøren etablerer egen internettilgang via WIFI på arenaområdet. I tillegg dekkes området av 4G fra eksterne leverandører.

Pressetreff
Den 4. august arrangeres det pressetreff for de som ønsker å delta. (se egen påmelding). Pressetreffet gjennomføres i samarbeid med DFS. Vi setter opp buss til og fra arrangementet.

Overnatting
Offentlig overnattingskapasitet (hotell) nært stevneområdet er begrenset. Det er imidlertid i samarbeid med DFS fordelt et antall hotellrom til dette formål. Pressemedarbeidere som f.eks. skal kombinere skyting og journalistisk arbeid må ta kontakt med innkvarteringsansvarlig eller kontorleder for LS 2019.

Parkering
Arrangøren etablerer en stor parkeringsplass like ved arena.

Ansvarlig
Ansvarlig for pressetjenesten under LS 2019 er:

Øystein Moi
Tlf. 982 08 547, e-post: [email protected]

Akkreditering for pressen skjer via arrangørens webside. Ved å følge linken under, kan pressemedarbeidere skaffe seg akkreditering m.m via skjemaet som ligger her. Arrangøren bestreber seg også på å sende egen e-post til alle landets medier med invitasjon og henvisning til samme link.
Alle akkrediterte pressemedarbeidere får utdelt eget akkrediteringskort i Servicesenteret på hovedarena ved ankomst.
Siste frist for akkreditering er satt til 20.07.2019.

Presseakkreditering

  • Jeg bekrefter at jeg godkjenner personvernerklæringen til denne nettsiden.