Timeplan/gjennomføring

Skyteområde Hold
Stang hold 1
Stang hold 2
Felthurtig hold 1
Felthurtig hold 2
 Felthurtig hold 3

Finaler Stang/Felthurtigskyting
Finalene i Stang/Felthurtiskyting foregår foregår på samme sted som innledende.

Informasjon om gjennomføring
Skyttere er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med denne informasjon på forhånd, da den ikke blir lest opp eller gjennomgått før eller underveis i feltløypa.

  • Opprop innledende stang-/felhurtigskyting er på skyteområde 4 og 5.
  • Det blir gjennomført våpen- og utstyrskontroll i tilknyting til opprop.
  • Det er to skyteområder for stang-/felthurtigskyting som ligger rett ved siden av hverandre.

Følgende rutiner gjelder ved innledende stangskyting:

 • Etter avsluttet feltrunde vil område for stangskyting være det første området skytterne ankommer.
 • Ved ankomst registreres Skytter-ID
 • Trekk over til venteområde
 • Skyttere vil bli ropt opp og bedt om å trekke over til benk bak standplass for klargjøring. Foran skytterne er det et oppslag som beskriver, figurtype, skyte stilling og skytetid. Denne informasjon blir ikke gjentatt på standplass.
 • På kommando kalles skytterne fram på standplass. Når alle er på plass gis 2 minutter til klargjøring og lading.
 • Utgangsstillingen for alle skytinger er ferdigstilling, våpenet ladet og sikret. På kommando KLAR kan sikring oppheves og våpenet tas opp i anleggsstilling.
 • Det blir benyttet vanlig ILD – kommando.
 • Skyttere blir liggende på standplass til begge hold er gjennomført
 • Visning av antall treff foregår på skjerm bak skyttere synlig fra standplass.

Følgende rutiner gjelder ved innledende felthurtigskyting:

 • Etter avsluttet feltrunde vil område for felthurtigskyting være det siste området skytterne ankommer.
 • Ved ankomst registreres Skytter-ID
 • Trekk over til venteområde
 • Skyttere vil bli ropt opp og bedt om å trekke over til bord bak standplass for klargjøring og lading. Her vil det bli opplyst om hold og gjennomføring.
 • På kommando kalles skytterne fram på standplass.
 • Utgangsstillingen for alle skytinger er ferdigstilling, våpenet ladet og sikret. På kommando ILD kan sikring oppheves og våpenet tas opp i anleggsstilling.
 • Det blir benyttet klar, og skudd som ild-kommando.
 • Skyttere blir liggende på standplass til alle tre hold er gjennomført
 • Visning av antall treff foregår på skjerm bak skyttere synlig fra standplass.