Vår opprinnelige plan om å bruke Radio Loland i samarbeid med den lokale Radio Evje til å sende stevneradio gikk dessverre i vasken for kort tid sia på grunn av at Radio Evje la ned sendinga 1. juli. Vi ha derfor sett oss om etter andre alternativer og endte fort opp med Nea Radio frå Trøndelag. Nea Radio gjorde ein glimrende jobb under LS2018 i Stjørdal så vi er veldig fornøyde med at de ville stille opp for oss under Landsskytterstevnet på Evje.

Vi har imidlertid ingen muligheter for å sende på FM-bandet så lenge lokalradioen har lagt ned sendinga, så årets stevenradio blir nettbasert.

Stevneradioen finn du her!
(Du kan og laste ned appen «Radioplayer Norge» på
smarttelefonen og søke opp «landskytterradioen» der) 

Livestream finn du her!