Klagemuren på arenaen er stedet for å levere inn ting som er funnet og for å høre om ting som er mistet.